(برنامه خانواده پلس) چیست؟


familyplus یک پیشنهاد يادگيری بازی سرگرمی برای والدین دارای نوزاد و کودک است.

familyplus baby:
والدین دارای نوزاد تا یک سالگی

familyplus kids:

والدین دارای یک فرزند تا سن سه سالگی.

 

ما  در هفته یک بار به خانه شما می آییم با اسباب بازی ها،  ایده ها، اطلاعات و نکات  پند آمیز.

اسباب بازی ها و محصولات مراقبتی که با خود میاوریم برای  استفاده طفل شما است و نگه میدارید.

همه خانواده ها به  خصوص مادران بطور منظم در یک جلسه گروهی ملاقات می کنند.

مکان و آدرس های ما Kleve، Goch، Emmerich، Kalkar، Weeze و Rees هستند.

خانواده پلاس familyplus  به سوالات شما در زمینه تربیت، رشد، تغذیه و

مهد کودک پاسخ میگوید

familyplus اسباب بازی هایی را به همراه دارد که کودک شما را تشویق به بازی میکند و این باعث میشود طفل شما برای مهدکودک (کودکستان) سریعتر آماده شود.